HEMFAQ

FAQ

Frågor och svar för BESTÄLLARE

Vad kostar det att anlita en hantverkare? (PRIVATPERSON)

PRISER & VAD SOM INGÅR

Privatperson (inkl. moms)

Grundpris (2H) med ROT 4580 SEK (12 dagar faktura)

Återkommande kunder, grundpris (2H) med ROT 3495 SEK.


Exempel:
90% av alla uppdrag vi utför görs på under 2 H vilket innebär grundpriset om 4580 kr + materialkostnad. Vanliga uppdrag är vattenläckage, stopp i avlopp, inbrott, trasigt glas, byte blandare m.m.

 

Det ingår: 2 timmar arbetstid på plats samt framkörning av servicebil.

Det ingår inte: Material och extratid, extratid debiteras med  700 kr/timma (ROT)

Avbokning: Om jobbet avbokas efter det att hantverkaren börjat åka till arbetsplatsen debiteras 1500kr för bomkörning

Vad kostar det att anlita en hantverkare? (FÖRETAG/BRF)

Företag/BRF (exkl. moms)

Grundpriset (2H) är 5200 SEK (30 dagar faktura)

Återkommande företagskunder, grundpriset (2H) 3990 SEK.


Exempel:
90% av alla uppdrag vi utför görs på under 2 H vilket innebär grundpriset om 5200 kr + materialkostnad. Vanliga uppdrag är vattenläckage, stopp i avlopp, inbrott, trasigt glas, byte blandare m.m.

 

Det ingår: 2 timmar arbetstid på plats för att lösa det akuta problemet samt framkörning av servicebil.

Det ingår inte: Material och extratid, extratid debiteras med 800kr/timma

Avbokning: Om jobbet avbokas efter det att hantverkaren börjat åka till arbetsplatsen debiteras 1200 kr för bomkörning

ROT/RUT-avdrag

SKATTEREDUKTION ROT/RUT

Privatpersoner som äger sin bostad och anlitar 24 Dutys förmedlingstjänst med hantverkare kan få en skattereduktion, så kallat rotavdrag/Rutavdrag för delar av arbetskostnaden som är berättigad till det enligt SKV regler. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rot/rut-avdrag och du får dra av högst 30-50 procent. Material i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

24 Duty ansöker om skattereduktion i efterhand hos skatteverket efter att du som kund betalt fakturan efter utfört arbete.

I de fall du som kund inte har rätt till skattereduktion har 24 Duty rätt att i efterhand fakturera för den del som inte blev godkänd och detta skall då betalas in omgående av dig som kund.

Ibland kan det vara bättre att inte utnyttja skattereduktion då det i många fall går att ta på försäkringen. Kolla alltid med ditt försäkringsbolag vad dom godtar eller inte. Du har möjlighet att ändra dig fram till att hantverkaren är klar med arbetet innan slutsignering. Efter det om du som kunder vill ändra något har 24 Duty rätt att ta ut den administrativa kostnaden detta medför med start på 300 kr.

Läs mer om din rätt till ROT-avdrag genom att klicka på länken nedan.

Läs mer hos SKV
Hur betalar jag för tjänsten?

Alla beställningar faktureras efter avslutat jobb per post, e-post eller sms.

Privatperson: 12 dagars betaltid

Företag: 30 dagar betaltid

Hur delbetalar jag fakturan?

För att delbetala kontaktar du 24 Dutys finanspartner som står utskrivet på fakturan som sköter faktureringen. Då hjälper dom dig vidare med avbetalningen.

Hur gör jag en reklamation?

Är Har något blivit fel utfört när hantverkaren varit ute hos dig. Alla reklamationer sker i första hand direkt med hantverkaren från de kontaktuppgifter som skickades ut med sms:et vid beställningen. Om ni inte kommer vidare där och hantverkaren inte åtgärdar felet är ni välkomna att fylla i vårt formulär för reklamationer här på hemsidan.

Var hittar jag era allmänna villkor?

24 DUTYS ANVÄNDARVILLKOR

24 DUTYS ANSVAR

24 Duty är en förmedlingstjänst av hantverkare. Alla kostnader som uppkommer i samband med uppdraget tillfalla kunden. Om 24 Dutys hantverkare inte kan ta uppdraget inom gällande tidsperiod (40 minuter) kommer 24 Duty meddela kunden att uppdraget ej kan förmedlas och därmed får kunden inga kostnader för beställningen. 24 Duty garanterar inte 100% tillgänglighet och kan inte hållas ansvarig om tjänsten inte kan levereras.

 

HANTVERKARENS ANSVAR

Hantverkaren ansvarar för att tjänsten utförs på ett korrekt sätt och innehar de behörigheter som krävs för uppdraget. All kontakt gälande uppdraget sker direkt mellan hantverkare och kunden. Hantverkaren har därmed ansvaret för framtida reklamationer och garantier.

 

KUNDENS ANSVAR

All kommunikation skall i första hand ske med hantverkaren direkt, både under och efter att arbetet är utfört. Vid fel skall kunden så fort det är möjligt informera hantverkaren så att felet går att åtgärda så snabbt som möjligt. Eventuella merkostnader som kan uppkomma i samband med reklamation ersätts inte av 24 Duty. Om kunden inte vill att hantverkaren slutför/tilläggsarbetet på uppdraget har kunden rätt att tacka nej till detta men då kommer hantverkaren enbart utföra det som ingår i tjänsten för den delen av uppdraget som berör utryckningen (grundpriset) och därefter avsluta jobbet. Då har kunden i efterhand rätt att anlita någon annan som utför återstående. Grundpriset kommer då debiteras kunden. Vid godkännande av avslutat uppdrag intygar kunden att all information från användaravtalet har lästs och godkänts.

 

PRISER & VAD SOM INGÅR

Privatperson (inkl. moms)

Grundpris med ROT 4580 SEK (12 dagar)

Grundpris med RUT 3300 SEK (12 dagar)

Grundpriset är 6500 SEK (12 dagar)

 

 

Det ingår: 2 timmar arbetstid på plats samt framkörning av servicebil.

Det ingår inte: Material och extratid, extratid debiteras med 1000kr/timma. (700kr ROT) (500 kr RUT)

Kunden har efter det att beställningen gjorts ingen ångerrätt men blir inte debiterad mer än grundpriset om kunden väljer att avbryta uppdraget när hantverkaren är på plats. Avbokas jobbat när hantverkaren har påbörjat utkörning till arbetsplatsen debiteras 1000kr inklusive moms för bomkörning.

 

Om kund ej angivit uppgifter för skattereduktion vid beställning kan detta läggas till när hantverkaren är på plats om detta inte görs kan kunden inte i efterhand ändra till skattereduktion utan att 24 Duty tar ut en administrativ kostnad om 300 kr för detta. Väljer kunden skattereduktion men det visar sig i efterhand att kunden inte är berättigad det av Skatteverket har 24 Duty rätt att skicka faktura på motsvarande belopp samt servicekostnad om 300kr.

 

Företag (exkl. moms)

Grundpriset är 5200 SEK (30 dagar)

 

Det ingår: 2 timmar arbetstid på plats samt framkörning av servicebil.

Det ingår inte: Material och extratid, extratid debiteras med 800kr/timma.

Kunden har efter det att beställningen gjorts ingen ångerrätt men blir inte debiterad mer än grundpriset om kunden väljer att avbryta uppdraget när hantverkaren är på plats. Avbokas jobbat när hantverkaren har påbörjat utkörning till arbetsplatsen debiteras 1000kr inklusive moms för bomkörning.

 

TILLÄMPNING LAG & TVIST

Tvist i anledning av uppdraget skall avgöras av Göteborgs tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

 

ÅNGERRÄTT

Kunden har efter det att beställningen gjorts ingen ångerrätt men blir inte debiterad mer än grundpriset om kunden väljer att avbryta uppdraget när hantverkaren är på plats. Avbokas jobbat när hantverkaren har påbörjat utkörning till arbetsplatsen debiteras 1500kr inklusive moms för bomkörning.

 

KREDITUPPLYSNING

24 Duty har rätten att ta sedvanlig kreditupplysning för att använda tjänsten. Kreditupplysningen påverkar inte andra krediter utan används för adressinhämtning samt kreditvärdighet.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Våra integritetspolicy hittar du här på vår hemsida.

BESTÄLL

Är du i behov av hantverkare akut?
Ring oss

VÅRA TJÄNSTER

Läs mer om våra tjänster
Läs mer

BLI PARTNER

Är du intresserad av att bli en del av vårt nätverk?
BLI PARTNER

© 2020 All rights reserved

24 Duty AB

Kreditupplysning sker på alla beställningar enligt 24 Dutys allmänna villkor